Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
19.DÖNEM POLİS ÖZEL HAREKAT 2.YEDEK PLANLAMASI YAPILAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
13.10.2017  

2. YEDEK PLANLAMASI YAPILAN ADAYLARIMIZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERLE BİRLİKTE 16/10/2017 TARİHİ SAAT: 17:00 A KADAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE HAZIR BULUNACAKLARDIR.

KAYIT DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR​

1) Nüfus Cüzdanının aslı ve 3 adet fotokopisi

-(Evli ise eşinin de Nüfus Cüzdanının 2 adet fotokopisi)

-(Kendisi veya eşi ad – soyadı değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı, (aslı veya onaylı sureti)

2) 1 Adet ikametgah Belgesi ve fotokopisi  - (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)    

3) 1 Adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve fotokopisi-(Açıklamalı ve tüm aile bireylerinin isimleri de bulunacak. Açıklama kısmı: adres bilgileri, yaş tahsisi vs. olacak şekilde(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

4) Adli Sicil Belgesi (Evli ise eşinin de Adli Sicil Belgesi) - (Adliyeden alınacak)(Son 15 gün içerisinde alınmış olacak)

5) 5 (Beş) adet Vesikalık Fotoğraf Biyometrik olacaktır. (Fotoğraflar takım elbiseli, kravat ve gömlekli olacak, fotoğrafta sakal ve bıyık kesinlikle olmayacaktır.)

- Evli olanların eşlerinin 3 adet fotoğrafı

6) Evli ise; Evlilik Cüzdanının ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi

7)  Mezun olduğu liseye ait diplomanın aslı (diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi)

       Lisans veya ön lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine öğrenim gördükleri üniversite/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte lisans/ön lisans eğitimine devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

8) Lise ve ortaokulda hazırlık sınıfında okumuş olanlar diploma fotokopisi veya diploması elinde olmayanların ise ortaokul ya da lisede hazırlık okuduklarına dair mezun oldukları okul idaresinden alacakları ıslak imzalı ve mühürlü belge - (Aslı ve 1 adet fotokopisi)

9) Askerliğini yapmamış olanlar için Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belgenin Aslı

-Askerlik yapanlar için Terhis Belgesi ASLI ve 3 adet Fotokopisi (Terhis Belgesinin aslını getirmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmayacak olup, kaybedenlerin kayda gelmeden önce Askerlik Şubelerinden temin etmeleri gerekmektedir.)

- Varsa askerlik süresince alınan Hava Değişim Raporu.

- Askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmayanların durum gösterir belgesi.

10) Kendisi veya evli ise eşi hakkında sonuçlanmış veya devam eden davası bulunanların mahkeme evraklarının onaylı sureti, kesinleşmiş ise kesinleşme şerhinin onaylı sureti (Adliyeden alınacak)

11) Kan Grubu Kartı

12) SGK Hizmet Döküm Belgesi (1 adet)(SGK numaralarını belirtir resmi evrak)(Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak)

13) Evli olanlar için eşi 657 sayılı kanunu tabii ve 4B statüsünde olanlar için eş görev belgesi onaylı (2 adet)

14)Kendisinde veya eşinde ad-soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı onaylı sureti)

15)Yaş düzeltmesi yaptıranlar için ilgili mahkeme kararı

 

 

19. Dönem POMEM Özel Harekât Öğrencilerimizin 2. Yedek Planlaması yapıldığından Taahhüt Senedi Ve Doldurma Talimatını aşağıdaki linkten indirerek Eğitim Öğretim başlangıcında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

taahhüt senedi ve kefaletname doldurma talimatı.tif

taahhüt senedi.tif​​​​

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • Polsan
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PORTALI
 • TURN BACK CRİME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ